ВИДЕО – ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ОГНОО : 2020/03/24 УНШСАН: 267

 Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Нийслэлийн Боловсролын газар нийслэлийн  9 дүүргийн Боловсролын  хэлтсийн дарга, мэргэжилтэнүүдтэй онлайн уулзалт зохион байгууллаа. 

Тус хурлаар   Монгол улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой байдлын комисс,  БСШУС-ын сайдын “Шуурхай  зохион байгуулалтын  арга хэмжээ авч ажиллах  тухай” А/43  тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд   боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй ажлууд  болон 1,5, 10 дахь  жилийн багш нарын  үндсэн сургалтад  хамрагдсан байдал, багшлах эрх, теле хичээлийн явцын талаар мэдээлэл өглөө. 

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд зориулсан Теле хичээлийн явц, хамрагдалтын судалгаа,  Сovid-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  ажлын талаарх дүүргүүдийн Боловсролын хэлтсийн  тайлан мэдээллийг   сонсож, асуултад хариулав. 

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ