ТҮҮХИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
ОГНОО : 2019/03/06 УНШСАН: 467
Түүхийн хичээлээр нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх 12 дугаар ангийн 122 сурагч шалгуулсан. Уралдааны түүхийн хичээлийн шалгалт нь  56 сонгох, харгалзуулах, дараалал сэргээх  4 даалгавартай бөгөөд онооны хувьд харилцан адилгүй байна.
Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС ХАРНА уу
Сэтгэгдэл