“БАГШИД ҮЗҮҮЛЭХ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ, МАНЛАЙЛАЛ” СУРГАЛТ-ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА
ОГНОО : 2019/12/18 УНШСАН: 958

 

“БАГШИД ҮЗҮҮЛЭХ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ, МАНЛАЙЛАЛ”  

СУРГАЛТ-ЗӨВЛӨГӨӨН  ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА 

 

Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн арга зүйч, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн манлайлах ур чадвар, менежментийн чадавхийг дээшлүүлэх, багшид мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх  зорилготой зөвлөгөөн 2019 оны -12 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Зөвлөгөөний нэгдсэн үйл ажиллагаа  БЗД-ийн  Дотоод хэргийн их сургууль дээр 9 цагаас,  салбар зөвлөгөөн  92 дугаар сургууль дээр болно.

 

Сургалт-зөвлөгөөнд ирэхдээ сургалтын менежерүүд:

1. Сургалтын менежер, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар  ирцэнд  анхаарч, бүрэн хамрагдах 

2. Сургалтын менежерүүд  компьютертэй ирэх

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ