НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ
ОГНОО : 2019/09/07 УНШСАН: 1719

“ СУРГУУЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ-  СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТЫГ  НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ


Сургуулийн бие  даасан  байдал, суралцахуйг дэмжих сургуулийн менежментийг  сайжруулж, сургалт үйл ажиллагааны  нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйг түгээн  дэлгэрүүлэх сургалтыг  бага, суурь, бүрэн дунд  боловсролын сургалтын менежерүүдэд 2019 оны 9 дүгээр сарын 10-11-ны өдрүүдэд 9 цагаас доорхи хуваарийн дагуу зохион байгуулах тул сургалтад бүрэн хамрагдана уу.

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ