Нийслэлийн орос хэлний багш нарт!
ОГНОО : 2019/06/17 УНШСАН: 921

                           Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе!

ОХУ-ын их дээд сургууль, Россотрудничество агентлагийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газраас орос хэл, соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, суртачлах, багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах зэрэг олон талт арга хэмжээг зохион байгуулдаг билээ. Үүний нэг адил орос хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 2 сургалтын талаар Та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж байна.

Сургалт -1

- 2019 оны 8 дугаар сарын 5- наас 11-нийг хүртэл Ростов на Дону хот дахь Өмнөд холбооны их сургууль дээр зохион байгуулагдах "Зуны сургалт -2019 " сургалиад 10-12 багш

Сургалтын төлбөр, байрны зардлыг Оросын тал хариуцна.

Тээврийн зардал, хоолны зардлаа сургалтад оролцогчид хариуцах юм байна.

Мэргэжил дээшлүүлсэн сертификат олгогдоно.

Сургалтад хамрагдах боломжтой багш нар яаралтай бүртгүүлнэ үү. Сургалтын хөтөлбөр, бүртгэлийн хуудас хавсралтаар байршуулав.Сургалт -2

2019 оны 8 дугаар сарын 26-наас -9 дүгээр сарын 4-нийг хүртэл Улаан -Үд хотын Буриадын их сургууль дээр зохион байгуулагдах сургалтад - 40 багшийг тус тус хамруулах юм.

Мэргэжил дээшлүүлсэн сертификат олгогдоно.

Сургалтын төлбөр, байрны зардлыг Оросын тал хариуцна.

Тээврийн зардал, хоолны зардлаа сургалтад оролцогчид хариуцах юм байна.

 “Форма  заявки”-  бөглөөд  sarannemekh@edub.edu.mn    яаралтай над руу явуулна. 

Нэмэлт файлууд байгаа тул тус бүрийг нь татаж авахаар оруулсан болно.


4. ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ

5. ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ

Нийслэлийн орос хэлний багш нарт!  

 

                           Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе!ОХУ-ын их дээд сургууль, Россотрудничество агентлагийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газраас орос хэл, соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, суртачлах, багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах зэрэг олон талт арга хэмжээг зохион байгуулдаг билээ. Үүний нэг адил орос хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 2 сургалтын талаар Та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж байна.

Сургалт -1

- 2019 оны 8 дугаар сарын 5- наас 11-нийг хүртэл Ростов на Дону хот дахь Өмнөд холбооны их сургууль дээр зохион байгуулагдах "Зуны сургалт -2019 " сургалиад 10-12 багш

Сургалтын төлбөр, байрны зардлыг Оросын тал хариуцна.

Тээврийн зардал, хоолны зардлаа сургалтад оролцогчид хариуцах юм байна.

Мэргэжил дээшлүүлсэн сертификат олгогдоно.

Сургалтад хамрагдах боломжтой багш нар яаралтай бүртгүүлнэ үү. Сургалтын хөтөлбөр, бүртгэлийн хуудас хавсралтаар байршуулав.Сургалт -2

2019 оны 8 дугаар сарын 26-наас -9 дүгээр сарын 4-нийг хүртэл Улаан -Үд хотын Буриадын их сургууль дээр зохион байгуулагдах сургалтад - 40 багшийг тус тус хамруулах юм.

Мэргэжил дээшлүүлсэн сертификат олгогдоно.

Сургалтын төлбөр, байрны зардлыг Оросын тал хариуцна.

Тээврийн зардал, хоолны зардлаа сургалтад оролцогчид хариуцах юм байна.

 

“Форма  заявки”-  бөглөөд  sarannemekh@edub.edu.mn    яаралтай над руу явуулна. 

Нийслэлийн орос хэлний багш нарт!  

 

                           Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе!ОХУ-ын их дээд сургууль, Россотрудничество агентлагийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газраас орос хэл, соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, суртачлах, багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах зэрэг олон талт арга хэмжээг зохион байгуулдаг билээ. Үүний нэг адил орос хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 2 сургалтын талаар Та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж байна.

Сургалт -1

- 2019 оны 8 дугаар сарын 5- наас 11-нийг хүртэл Ростов на Дону хот дахь Өмнөд холбооны их сургууль дээр зохион байгуулагдах "Зуны сургалт -2019 " сургалиад 10-12 багш

Сургалтын төлбөр, байрны зардлыг Оросын тал хариуцна.

Тээврийн зардал, хоолны зардлаа сургалтад оролцогчид хариуцах юм байна.

Мэргэжил дээшлүүлсэн сертификат олгогдоно.

Сургалтад хамрагдах боломжтой багш нар яаралтай бүртгүүлнэ үү. Сургалтын хөтөлбөр, бүртгэлийн хуудас хавсралтаар байршуулав.Сургалт -2

2019 оны 8 дугаар сарын 26-наас -9 дүгээр сарын 4-нийг хүртэл Улаан -Үд хотын Буриадын их сургууль дээр зохион байгуулагдах сургалтад - 40 багшийг тус тус хамруулах юм.

Мэргэжил дээшлүүлсэн сертификат олгогдоно.

Сургалтын төлбөр, байрны зардлыг Оросын тал хариуцна.

Тээврийн зардал, хоолны зардлаа сургалтад оролцогчид хариуцах юм байна.

 

“Форма  заявки”-  бөглөөд  sarannemekh@edub.edu.mn    яаралтай над руу явуулна. 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ