“АМЖИЛТЫН ГАРАА - 4” ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ (АНГЛИ ХЭЛ)
ОГНОО : 2019/05/24 УНШСАН: 308

                                                АМЖИЛТЫН ГАРАА -  4”  ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ (АНГЛИ  ХЭЛ)

                                                                                                                         

Англи хэлний хичээлээр нийслэлийн 9 дүүргийн нийт 3730 суралцагчид хамрагдаж, гүйцэтгэлийн хувь 41,4% байна. Үүнд: 90-100 хувийн гүйцэтгэлтэй 61 сурагч /1.6%/, 80-89 хувийн гүйцэтгэлтэй 131 сурагч /3,5%/, 70-79 хувийн гүйцэтгэлтэй 214 сурагч /5,7%/, 60-69 хувийн гүйцэтгэлтэй 266 сурагч /7,1%/, 0-59 хувийн гүйцэтгэлтэй 3058 сурагч /81,9%/ дүгнэгдсэн байна.

 Шалгалтын бүтэц: Англи хэлний шалгалтын сэдэв нийт 60 даалгавартай. Үүнээс харгалзуулах 4 даалгавартай. Даалгаврын хувилбар бүр адил бүтэцтэй. Үүнд:Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС татаж авна уу
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ