НИЙСЛЭЛИЙН ЕБС-ИУДЫН ДУНД АХЛАХ АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН ГРАФИКТ СУРГАЛТ БОЛЛОО
ОГНОО : 2019/05/06 УНШСАН: 1026

НИЙСЛЭЛИЙН  ЕБС-ИУДЫН  ДУНД АХЛАХ АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН  ГРАФИКТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерүүдийн графикт сургалт 2019 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордонд зохион байгуулагдлаа. Сургалтаар “Эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилт”,  “Гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, түүнд  тавигдах шаардлага”  судлагдахуун бүрээр “Анги дэвших шалгалт”-ын зөвлөмжийг  хүргэлээ.  Сургалтад  дунд,  ахлах  ангийн 218 менежер хамрагдлаа.

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ