гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрийг магадлах ажлыг зохион байгуулна.
ОГНОО : 2019/04/22 УНШСАН: 929
Сэтгэгдэл