МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
ОГНОО : 2019/03/06 УНШСАН: 729

Боловсролын Үнэлгээний төвөөс боловсруулсан сэдвийн даалгаврыг сурагчдын хариултаас нь дүгнэж үзвэл 40 даалгаврын  8 даалгавар нь маш сайн, 7 нь сайн, 17 нь дундаж, тус бүр 3 муу буюу маш муу  даалгавартай байна. Үүнийг графикаар үзүүлэхэд:


Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС татаж авна уу
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ