НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУД "СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ" СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ОГНОО : 2019/09/18 УНШСАН: 791

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН  БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУД "СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ДЭМЖЛЭГ  ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ" СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

 

Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн 480 эрхлэгч, үүсгэн байгуулагчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-20-ны өдрүүдэд “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд  дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалтад хамрагдаж байна.

Удирдах ажилтнууд сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үзэл баримтлал, сайжруулалтын талаар нэгдсэн ойлголт, мэдээлэлтэй болж, зорилго, зорилт, агуулгын өргөсөл, гүнзгийрэл, залгамж холбоо, багтаамжийг судалснаар хөгжүүлэх  сургалтын хэрэгжилтэд ахиц гарах юм.  

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ