Нийслэлийн төрийн өмчийн ЕБС, цэцэрлэгийн сул орон тооны мэдээлэл
ОГНОО : 2019/08/16 УНШСАН: 5510
Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сул орон тооны судалгаа:

ЕБС: ҮЗЭХ

Цэцэрлэг: ҮЗЭХ

Тухайн сургууль, цэцэрлэгүүд ажлын байрны сонгон шалгаруулалтаа зохион байгуулна. 


2019.08.16
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ