“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ-СУРГАЛТЫН ТААТАЙ ОРЧНЫ БҮРДЭЛТ” СЭДЭВТ ТӨСӨЛТ АЖЛЫН ЯВЦ
ОГНОО : 2019/03/15 УНШСАН: 720
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ