2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, гэрчилгээ
ОГНОО : 2019/03/01 УНШСАН: 355
Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, гэрчилгээг дэлгэрэнгүй харах: ХАРАХ
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ