СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЛОО
ОГНОО : 2019/02/26 УНШСАН: 2374

СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЛОО

Боловсролын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.3, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1-т заасны дагуу Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш зургаан сарын дотор үйл ажиллагаа явуулаагүй болон зогсоосон төрийн бус өмчийн 25 сургууль, 23 цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хүчингүй болголоо.

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ