Нийслэлийн гадаад хэлний заах аргын нэгдлийн ахлагчдын графикт сургалт боллоо.
ОГНОО : 2019/01/14 УНШСАН: 640

Нийслэлийн гадаад хэлний  заах аргын нэгдлийн  ахлагчдын

графикт сургалт боллоо.

 

Нийслэлийн гадаад хэлний заах аргын нэгдлийн  ахлагчдын графикт сургалт 2019 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр СБД-ийн 11 дүгээр сургууль дээр  амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтад төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын заах аргын нэгдлийн 152 ахлагч хамрагдав.  Сургалтаар суралцагчийн үнэлгээ, анги дэвших шалгалт, улсын шалгалт болон чанарын үнэлгээг хэрхэн зохион байгуулах талаар  мэдээлэл,  нэгдсэн  ойлголтыг өгч “ЕБС-ийн сургуулийн суралцагчийн болон чанарын үнэлгээний журам”-ыг  хэрэгжүүлэх  талаар  зөвлөгөө  өглөө.

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ