Үндсэн сургалтын хуваарь
ОГНОО : 2018/11/27 УНШСАН: 4141
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын хоёр, гурав, дөрөв дэх жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтнуудын орон нутгийн үндсэн сургалтын хуваарь

 

Мэргэжил

Сургалт зохион байгуулагдах сургууль

Хугацаа

Цаг

1

Бага

38-р сургууль

XI/27
XI/28

14.00-17.30
9.00-17.30

6-р сургууль

XI/28
XI/29

9.00-17.30
9.00-13.00

Ирээдүй ЦС, 2-р бага

XI/30
XII/01

14.00-17.30
9.00-17.30

2

Математик

14-р сургууль

XI/30
XII/01

14.00-17.30
9.00-17.30

3

Монгол хэл

11-р сургууль

XI/30
XII/01

14.00-17.30
9.00-18.00

4

Англи хэл

Эрдмийн Өргөө ЦС

XI/27
XI/28

9.00-17.30
9.00-13.00

5

Бусад гадаад хэл

Эрдмийн Өргөө ЦС

XI/27
XI/28

9.00-17.30
9.00-13.00

6

Хими биологи

3-р сургууль

XI/30
XII/01

14.00-17.30
9.00-17.30

7

Физик, мэдээлэл зүй

4-р сургууль

XI/29

14.00-18.00

9

Дүрслэх, технологи

Ирээдүй ЦС, 2-р ахлах

XI/28
XI/29

10.00-18.00
10.00-15.00

10

Биеийн тамир

73-р сургууль

XI/29
XII/30

9.00-17.30
9.00-13.00

11

Хөгжим

40-р сургууль

XI/28
XI/29

14.00-17.30
9.00-17.30

12

Түүх нийгэм, газарзүй

28-р сургууль

XI/28
XI/29

14.00-17.30
9.00-17.30

13

Нийгмийн ажилтан

11-р сургууль

XI/30
XII/01

14.00-17.30
9.00-18.00

14

СӨБ

Шавь цогцолбор сургууль


XII/01 (БГД, СХД, ХУД-ийн багш нар )


9.00-18.00

53-р сургууль


XII/01


9.00-18.00

СӨБ

73-р сургууль

XI/30 (БГД, СХД-ийн багш нар)

14.00-18.00

СӨБ

БЗД-ийн 122, 129, 147, 255-р цэцэрлэг

XI/30 (БЗД,ЧД, СБД, ХУД, БНД, НД-ийн багш нар)

14.00-18.00

 


Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ