НИЙСЛЭЛИЙН БАГШ НАРЫН УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ
ОГНОО : 2018/11/14 УНШСАН: 1599

НИЙСЛЭЛИЙН БАГШ НАРЫН УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ

Хувиарын дагуу багш нарын ур чадварын уралдаан 8:00 цагт эхэлнэ.

Судлагдахуун

Хугацаа

Зохион байгуулах газар

1

Сургуулийн өмнөх боловсрол

11 сарын 23

Баянгол дүүргийн 57-р цэцэрлэг /бүлгийн багш нар/

2

Бага боловсрол

11 сарын 22-23

Баянгол дүүргийн 20-р сургууль

3

Монголхэл

11 сарын 21

Чингэлтэй дүүргийн 24-р сургууль

4

Математик

11 сарын 23

Баянзүрх дүүргийн 48-р сургууль

5

Физик

11 сарын 22

Чингэлтэй дүүргийн 5-р сургууль

6

Хими

11 сарын 23

Баянгол дүүргийн 73-р сургууль

7

Биологи

11 сарын 22

Чингэлтэй дүүргийн 50-р сургууль

8

Газарзүй

11 сарын 22

Хан-Уул дүүргийн 52-р сургууль

9

Түүх нийгэм

11 сарын 23

Баянзүрх дүүргийн 14-р сургууль

10

Гадаад хэл

11 сарын 22

Баянзүрх дүүргийн 84-р сургууль

11

Хөгжим

11 сарын 21

Баянзүрх дүүргийн 147-р цэцэрлэг /СӨБ-ын хөгжмийн багш нар /

11 сарын 23

Баянгол дүүргийн ЭУЦС-78 /ЕБС-ийн хөгжмийн багш нар /

12

Мэдээлэл зүй

11 сарын 23

Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургууль

13

Технологи

11 сарын 23

Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор сургууль

14

Биеийн тамир

11 сарын 22

Баянзүрх дүүргийн 33-р сургууль /ЕБС-ийн биеийн тамирын багш нар /

 

11 сарын 23

Баян зүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэг
/СӨБ-ын биеийн тамирын багш нар /

 

БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ