Мэргэжлийн зэрэг магадлах тухай
ОГНОО : 2018/10/31 УНШСАН: 681
Тэргүүлэх мэргэжлийн зэргийг 11 сарын 1-6 хүртэл, зөвлөх зэргийн материалыг зөвхөн 11 сарын 7-ны өдөр тус тус магадлана. Иймд хугацаандаа ирж магадлуулна уу
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ