төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг батлах тухай
ОГНОО : 2018/05/22 УНШСАН: 2294

Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/59 дүгээр тушаалын хавсралтын дагуу 2018-2019 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 05 дугаар сарын 23-30-ны өдрүүдэд хүлээн авч магадлах болсныг мэдэгдье!
Хүсэлтээ ирүүлсэн сургуулиуд гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжсөн сургалт зохион байгуулах заавар, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн жишиг загварын дагуу боловсруулан бэлтгэлээ хангана уу.

Жич: Хугацаа хоцорсон материалыг хүлээн авах боломжгүй болно.
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ