Орос хэлний олимпиад зохион байгуулагдана.
ОГНОО : 2018/01/23 УНШСАН: 1499
Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах  дэд хорооноос Аймаг, нийслэлийн орос хэлний  олимпиад буюу 2  - ын давааг 2018 оны 02-р сарын 07-нд  зохион байгуулах хуваарь ирсэн тул, дүүргийн орос хэлний олимпиадыг 2018 оны 1 дүгээр сар 26-ны   өдөр зохион явуулах болсныг  мэдэгдэж байна.
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ