Мэдээлэл зүйн багш нарын семинар
ОГНОО : 2018/11/21 УНШСАН: 2321

Зорилго:  Програмчлалын үндэс, Робот ба ухаалаг төхөөрөмжийн программчлал, мультимедиа зэрэг агуулгаар нийслэлийн мэдээлэл зүйн багш нарт ахисан түвшний мэдлэг чадвар олгох

Хамрах хүрээ: Нийслэлийн 100 мэдээлэл зүйн багш нар

Зохион байгуулагдах хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 1-2-ы өдөр

2018 оны 12-р сарын 01-нд Puma-Imperial Hotel-д /Хуучин-2 давхарт/  Хаяг:Сүхбаатар дүүрэг Их сургуулийн гудамж Пума Имперал /Хүмүүнлэгийн Их Сургуулийн урд./

2018 оны 12-р сарын 02-нд МУБИС-н Компьютерийн сургууль

 

Өдөр

Цаг

Хичээлийн хэлбэр

Үйл ажиллагаа, хичээлийн сэдэв

Хариуцах эзэн, хичээл заах багш

1 дэх өдөр

8:30–9:00

Бүртгэл-1

Бүртгэл-1

Б.Пүрэвжал

9:00–9:20

 

Нээлт төслийн танилцуулга

Ж. Гантулга /Нийслэлийн Боловсролын Газрын Дарга./

Н.Энхсайхан /Төслийн Зохицуулагч/

 

9:20–10:30

Лекц, мэдээлэл

Алгоритм, программчлал

Д.Цэдэвсүрэн

10:30-10:40

 

Цайны завсарлага- Puma-Imperial Hotel

 

10:40-11:50

Лекц, мэдээлэл

Андройд программчлал, Ухаалаг систем (Arduino)

Д.Цэдэвсүрэн

11:30-13:00

Лекц, мэдээлэл

Мультимедиа, вэб технологи

Д.Цэдэвсүрэн

13:00-14:00

 

Үдийн завсарлага Puma-Imperial Hotel

 

14:00-15:30

Дадлага

Алгоритм, программчлал

Андройд программчлал

Ухаалаг систем (Arduino)

Мультимедиа, вэб технологи

Д.Цэдэвсүрэн

Т.Ганзориг

С.Эрхбаяр

15:30-15:40

 

Цайны завсарлага

 

15:40-17:10

Дадлага

Алгоритм, программчлал

Андройд программчлал

Ухаалаг систем (Arduino)

Мультимедиа, вэб технологи

Д.Цэдэвсүрэн

Т.Ганзориг

С.Эрхбаяр

2 дахь өдөр

9:00–9:20

Бүртгэл-2

Бүртгэл-2

Б.Пүрэвжал

9:20–10:50

Лекц, Дадлага

Мультимедиа, вэб технологи

Алгоритм, программчлал

Андройд программчлал

Ухаалаг систем (Arduino)

Т.Ганзориг

Д.Цэдэвсүрэн С.Эрхбаяр

10:50-11:00

 

Цайны завсарлага

 

11:00-12:30

Лекц, Дадлага

Мультимедиа, вэб технологи

Алгоритм, программчлал

Андройд программчлал

Ухаалаг систем (Arduino)

Т.Ганзориг

Д.Цэдэвсүрэн С.Эрхбаяр

12:30-13:30

 

Үдийн завсарлага Puma-Imperial Hotel

 

13:30-15:00

Лекц, Дадлага

Андройд программчлал

Ухаалаг систем (Arduino)

Мультимедиа, вэб технологи

Алгоритм, программчлал

Т.Ганзориг

С.Эрхбаяр

Д.Цэдэвсүрэн

15:00-15:10

 

Цайны завсарлага

 

15:10-16:40

Лекц, Дадлага

Андройд программчлал

Ухаалаг систем (Arduino)

Мультимедиа, вэб технологи

Алгоритм, программчлал

Т.Ганзориг

С.Эрхбаяр

Д.Цэдэвсүрэн

 

16:40-17:00

 

Сургалтын дүгнэлт, үнэлгээ. Сертификат-гардуулалт.

Б.Пүрэвжал

 

Сургалт явуулах багш нарын танилцуулга:

Овог нэр

Ажлын газар

Албан тушаал

1

Данзангийн Цэдэвсүрэн

МУБИС

Тэнхимийн эрхлэгч

2

Төмөр-Очирын Ганзориг

МУБИС

Багш

3

Сандагийн Эрхбаяр

МУБИС

Багш

4

Бадраагийн Пүрэвжал

Нийслэлийн боловсролын газар

Цахим сургалт мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Анхаарах зүйлс:

Багш нар:

  • Бүх багш нар Notebook-тэй ирнэ.
  • Багш нарын ирц бүрэн байна.

Зохион байгуулагч нарын зүгээс:

  • Сургалтын хоолны зардал болон сургалтын хэрэглэгдэхүүн бүгд зохион байгуулагч нараас гарна.
  • Бүх багш нарт гарын авлага үнэ төлбөргүй тараана.
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ