Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарьтай холбоотой ЕБС, СӨББ-ийн багш, ажилтнуудын анхааралд!
ОГНОО : 2018/01/15 УНШСАН: 2451

ЕБС, СӨББ-ийн багш, ажилтнуудын сургалт дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана. Үүнд:

·  - 10 дахь ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 1-2 дугаар сард,  /дэлгэрэнгүй хуваарь ЭНДЭЭС харна уу/

·  - 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 3-4 дүгээр сард,  /дэлгэрэнгүй хуваарь гараагүй/

·   - Эхний жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 5-6 дугаар сард /дэлгэрэнгүй хуваарь гараагүй/

·  - 15 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 9-10 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 

Багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь танхимын ба онлайн сургалт гэсэн хоёр хэсэгтэй бөгөөд танхимын сургалт нь 5 өдөр, онлайн сургалт нь танхимын сургалтын өмнө 15 хоног, дараа 15 хоног, нийт 30 хоног үргэлжлэх юм. 

-       Танхимын сургалтын өмнөх онлайн сургалт нь танхимын сургалт эхлэх хуваарьт өдрөөс 15 хоногийн өмнөөс http://esurgalt.itpd.mn/ "Багшийн цахим кампус" онлайн сургалтын системд явагдана.

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ