МАТЕМАТИКИЙН БАГШ НАРын сургалт
ОГНОО : 2018/01/09 УНШСАН: 1307

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  МАТЕМАТИКИЙН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН “ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ - СУРГАЛТ”-ЫН УДИРДАМЖ

ЗОРИЛГО: Ерөнхий боловсролын сургуулийн болон математикийн судлагдахууны сургалтын орчинтой танилцах, тэргүүний багш нарын арга туршлагаас суралцахад оршино. 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:
1. Энэхүү сургалтыг нийслэлийн сургагч багш нартай хамтран 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-12-ны өдөр зохион байгуулна. 
2.  Сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын төрийн болон төрийн бус өмчийн  сургуулийн математикийн  багш нар хамрагдана.Сургалтын хуваарийг харуулбал: Дүүрэг

Хамрагдах багшийн тоо

Хугацаа/ хөтөлбөр

Туршлага солилцох сургууль

Хичээл заах багшийн

нэр

1

Сүхбаатар

172

2018.01.12

10:00-11:00 сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

11:00-12:30 Бодлого бодох арга зүй

 

Баянгол дүүргийн 38 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

“Орчлон” сургуулийн багш Б.Энхболд

84 дүгээр сургуулийн багш Н.Баясгалан,“Шинэ- Үе” сургуулийн багш Ц.Нармандах

2

Сонгинохайрхан

135

2018.01.11

09:00-10:00 сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

10:00-11:30 Бодлого бодох арга зүй

 

 

Баянзүрх 33 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

“Орчлон” сургуулийн багш Б.Энхболд

84 дүгээр сургуулийн багш Н.Баясгалан, “Шинэ- Үе” сургуулийн багш Ц.Нармандах

3

Чингэлтэй

71

2018.01.11

13:00-14:00 сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

14:00-15:30 Бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй

 

 

Хан-Уул дүүргийн “ 115 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

93 дугаар сургуулийн багш С.Алтанчулуун

4

Хан-Уул

85

2018.01.12

14:00-15:00 сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

15:00-16:30 Бодлого бодох арга зүй

 

 

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

 

 

93 дугаар сургуулийн багш С.Алтанчулуун

5

Баянгол

129

2018.01.11

14:00-15:00 сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

15:00-16:30 Бодлого бодох арга зүй

 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр сургууль сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

 

11 дүгээр сургуулийн багш Ц.Батсайхан

П.Ренчинбал

Б.Мөнх-эрдэнэ

6

Баянзүрх

180

2018.01.10

10:00-11:00 сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

11:00-13:00 Үнэлгээний арга зүй

Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй II ахлах сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

ИЦС-ийн багш Б.Эрдэнэсувд, Э.Болормаа

7

Багануур, Налайх

22+25

2018.01.10

14:00-15:00 сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

15:00-16:30 Бодлого бодох арга зүй

 

Сонгинохайрхан дүүргийн “Тольт “сургууль сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчинтой танилцах

Тольт сургуулийн багш Ц.Нямцогт

Нийт

8

819

 

 

 


3.  Сургалтад багш нарыг бүрэн хамруулах, сургалтыг  зохион байгуулах байрны  асуудлыг дүүргийн боловсролын хэлтэс бүрэн хариуцна. 
4.  Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн даргаар батлуулна.
5. Сургалтын талаар оролцогчдоос санал асуулга авч, цаашид анхаарах саналыг нэгтгэн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ. 


БОЛОВСРУУЛСАН: СУРГАЛТЫН СТАНДАРТ, АГУУЛГА  АРГА ЗҮЙ  ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН           Н.БОЛДБААТАР

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ