СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ОГНОО : 2018/12/18 УНШСАН: 924

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН

СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ

ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

 

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Боловсролын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.3-д зааснаар хүчингүй болгох үндэслэл бий болсон дараах төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүд байна. Үүнд:

Дүүрэг

Оноосон нэр

Үүсгэн байгуулагч

Байгуулагдсан огноо

Шалтгаан

1

Баянгол

Ерөнхий боловсролын “Билгүүн хур” сургууль

NBBD” ХХК

2017.06.07

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

2

Баянгол

Ерөнхий боловсролын “Шинэ зуун ахлах” сургууль

“Бүтээлч үйлдвэрлэл инновацийн төв”

2017.06.07

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

3

Баянгол

“Унагалдай” цэцэрлэг

Т.Туяа

2012.06.13

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

4

Баянгол

“Саран” цэцэрлэг

Т.Заяажаргал

2013.06.12

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

5

Баянгол

“Мандах эрин” цэцэрлэг

С.Чимэддорж

2014.09.05

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

6

Баянгол

“Аз жаргалын өргөө” цэцэрлэг

“Киндэр” ХХК

2013.12.20

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

7

Баянгол

“Яруу ертөнц” цэцэрлэг

М.Энхтайван

2016.09.14

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

8

Баянгол

“Түмэн найзууд” цэцэрлэг

М.Саруул

2017.06.07

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

9

Баянгол

“Эрхэсийн найзууд” цэцэрлэг

Т.Оюунмаа

2015.09.07

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

10

Баянгол

“Анугийн найзууд” цэцэрлэг

Э.Ариунчимэг

2015.09.07

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

11

Баянгол

Ерөнхий боловсролын “Цацраг эрдэм” сургууль

А.Ариунболд

2012.06.13

Үүсгэн байгуулагчаас үйл ажиллагаа зогсоох хүсэлт ирүүлсэн

12

Баянгол

“Ундарваагийн хүүхдүүд” цэцэрлэг

Д.Алтанчимэг

2017.08.30

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

13

Баянзүрх

Ерөнхий боловсролын “Рояал бизнес” сургууль

“Их засаг” ХХК

2017.06.07

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

14

Баянзүрх

Ерөнхий боловсролын “Түшээ гүн” сургууль

Г.Мөнхбат

2015.05.15

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

15

Баянзүрх

Ерөнхий боловсролын “Ойтон” сургууль

-

2014.05.20

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

16

Баянзүрх

Ерөнхий боловсролын “Эрдмийн хүрд” сургууль

н.Энхээ

2015.05.15

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

17

Баянзүрх

Ерөнхий боловсролын “Монголын нээлттэй ахлах” сургууль

О.Батболд

2016.06.09

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

18

Баянзүрх

“Эрэл” цэцэрлэг

Б.Эрдэнэбат

2010.06.30

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан

19

Баянзүрх

Ерөнхий боловсролын “Болор” сургууль

Я.Цэрэндаваа

 

2005.06.03

2017-2018, 2018-2019 оны хичээлийн жилүүдэд боловсролын салбарын статистик мэдээнд ороогүй

20

Сүхбаатар

Ерөнхий боловсролын “Оч” сургууль

Г.Тунгалаггэрэл

2009.09.09

2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээнд ороогүй

21

Сүхбаатар

“Хөөрхөн” цэцэрлэг

Оюунцэцэг

-

2015-2016, 2016-2017 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

22

Сүхбаатар

“Ертөнц” цэцэрлэг

Ж.Сувд

2010.09.17

2015-2016, 2016-2017 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

23

Сүхбаатар

“Миний цэцэрлэг” цэцэрлэг

Д.Оюун-Эрдэнэ

2012.07.09

2015-2016, 2016-2017 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

24

Сүхбаатар

“Ирээдүйн одод” цэцэрлэг

Х.Одхүү

2013.09.09

2015-2016, 2016-2017 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

25

Сүхбаатар

“Цагаан гэр” цэцэрлэг

Д.Төлөөлөгч

2013.12.20

2015-2016, 2016-2017 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

26

Сүхбаатар

“Басархан-2” цэцэрлэг

Ж.Наран

2011.06.17

2017-2018 оны хичээлийн жилд статистик мэдээнд ороогүй

27

Сүхбаатар

“Цагаан бамбарууш” цэцэрлэг

Э.Саруулбилэг

2013.06.12

2017-2018 оны хичээлийн жилд статистик мэдээнд ороогүй

28

Сүхбаатар

“Үзэм” цэцэрлэг

З.Ганчимэг

2011.10.18

2017-2018 оны хичээлийн жилд статистик мэдээнд ороогүй

29

Сонгинохайр-хан

“Гоц жаалуудын ертөнц” цэцэрлэг

Ч.Сэлэнгэ

2017.06.07

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

30

Сонгинохайр-хан

Ерөнхий боловсролын “Онон” сургууль

Г.Болдбаатар

-

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан

31

Сонгинохайр-хан

“Чимэг” цэцэрлэг

Б.Лхагважав

2012.07.09

2018-2019 оны хичээлийн жилд үйл ажиллагаа явуулаагүй

32

Сонгинохайр-хан

“Саран хараацай” цэцэрлэг

Б.Лхагва, Б.Батсүх

2008.06.13

2018-2019 оны хичээлийн жилд үйл ажиллагаа явуулаагүй

33

Хан-Уул

“Бяцхан санхүүч” цэцэрлэг

Л.Цолмонтуяа

2017.08.30

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

34

Хан-Уул

“Шинэ хаан” цэцэрлэг

Л.Оюунсувд

2017.08.30

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа эхлээгүй

35

Хан-Уул

Ерөнхий боловсролын “Өнөөдөр” сургууль

Д.Бямбасүрэн

2015.09.07

2017-2018, 2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээнд ороогүй

36

Хан-Уул

“Сүүн сэтгэл” цэцэрлэг

Б.Бямба-Эрдэнэ

2012.06.13

2017-2018, 2018-2019 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

37

Хан-Уул

“Оргилуун ертөнц” цэцэрлэг

“Оргилуун ертөнц” ТББ

2013.09.09

2017-2018, 2018-2019 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

38

Хан-Уул

“Бэбэгийн найзууд” цэцэрлэг

Б.Баярмаа

2013.09.09

2018-2019 оны хичээлийн жилүүдэд статистик мэдээнд ороогүй

 

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохтой холбогдуулан сургууль, цэцэрлэгүүдийн үүсгэн байгуулагчаас холбогдох тайлбар, санал хүсэлтийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Боловсролын газарт хандан гаргах боломжтой.

Хаяг: Нийслэлийн Боловсролын газар, 501 тоот

Утас: 70113039

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ