Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах журам
ОГНОО : 2018/12/17 УНШСАН: 686
Сэтгэгдэл