НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН
ОГНОО : 2018/12/01 УНШСАН: 1582

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

18.11.30

Дүүрэг

Байгууллагын нэр

Код

Нийт оноо

Нийт оноогоор эзлэх байр

1

Баянзүрх дүүрэг,

Амгалан цогцолбор сургууль

181769

63,4

I

2

Баянзүрх дүүрэг,

Амгалан цогцолбор сургууль

181714

61,26

II

3

Баянзүрх дүүрэг,

Амгалан цогцолбор сургууль

181691

58,12

Тэнцээгүй

4

Баянзүрх дүүрэг,

79 дүгээр сургууль

181744

61,7

I

5

Баянзүрх дүүрэг,

79 дүгээр сургууль

181740

60,38

II

6

Баянзүрх дүүрэг,

97 дугаар сургууль

181682

77,79

I

7

Баянзүрх дүүрэг,

97 дугаар сургууль

181712

72,2

II

8

Баянзүрх дүүрэг,

97 дугаар сургууль

181689

61,6

III

9

Баянзүрх дүүрэг,

126 дугаар сургууль

181735

62,8

I

10

Сонгинохайрхан дүүрэг,

121 дүгээр сургууль

181724

57,3

Тэнцээгүй

11

Сонгинохайрхан дүүрэг,

121 дүгээр сургууль

181695

56,62

Тэнцээгүй

12

Сонгинохайрхан дүүрэг,

121 дүгээр сургууль

181729

53,7

Тэнцээгүй

13

Сонгинохайрхан дүүрэг,

121 дүгээр сургууль

181692

50,0

Тэнцээгүй

14

Чингэлтэй дүүрэг,

24 дүгээр сургууль

181722

64,56

II

15

Чингэлтэй дүүрэг,

24 дүгээр сургууль

181687

78

I

16

Чингэлтэй дүүрэг,

39 дүгээр сургууль

181688

61,35

I

17

Чингэлтэй дүүрэг,

72 дугаар сургууль

181679

67,58

I

18

Чингэлтэй дүүрэг,

72 дугаар сургууль

181737

65

II

19

Чингэлтэй дүүрэг,

139 дугаар сургууль

181684

60,3

I

20

Хан-Уул дүүрэг,

10 дугаар сургууль

181730

73,89

I

21

Хан-Уул дүүрэг,

10 дугаар сургууль

181719

64,59

II

22

Хан-Уул дүүрэг,

10 дугаар сургууль

181716

64,43

III

23

Баянгол дүүрэг,

262 дугаар цэцэрлэг

181711

75

I

24

Баянгол дүүрэг,

262 дугаар цэцэрлэг

181696

66,1

II

25

Баянгол дүүрэг,

262 дугаар цэцэрлэг

181725

63,99

III

26

Баянзүрх дүүрэг,

20 дугаар цэцэрлэг

181749

54

Тэнцээгүй

27

Баянзүрх дүүрэг,

146 дугаар цэцэрлэг

181709

63,65

I

28

Сүхбаатар дүүрэг,

24 дүгээр цэцэрлэг

181681

68,5

I

29

Сүхбаатар дүүрэг,

225 дугаар цэцэрлэг

181680

64,4

I

30

Сүхбаатар дүүрэг,

248 дугаар цэцэрлэг

181734

60,1

I

31

Сонгинохайрхан дүүрэг,

253 дугаар цэцэрлэг

181705

62,72

I

32

Сонгинохайрхан дүүрэг,

253 дугаар цэцэрлэг

181751

61,53

II

33

Хан-Уул дүүрэг,

250 дугаар цэцэрлэг

181699

63,5

I

34

Багануур дүүрэг,

131 дүгээр цэцэрлэг

181713

64,4

I

35

Багануур дүүрэг,

131 дүгээр цэцэрлэг

181723

64,2

II

36

Багануур дүүрэг,

132 дугаар цэцэрлэг

181704

60,31

I

37

Багануур дүүрэг,

138 дугаар цэцэрлэг

181698

61,03

I

38

Налайх дүүрэг,

153 дугаар цэцэрлэг

181727

53,9

Тэнцээгүй

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

 

Шинэ мэдээ