НИЙСЛЭЛД ШИНЭЭР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХААР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН БАЙГУУЛЛАГУУД
ОГНОО : 2018/08/22 УНШСАН: 414
Сэтгэгдэл