ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ БА НӨЛӨӨЛӨЛ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА
ОГНОО : 2018/05/07 УНШСАН: 537

ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ БА НӨЛӨӨЛӨЛ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Хүүхэд хамгаалал ба нөлөөлөл төсөл Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-тай хамтран 13.19.77.78.113-р сургуулиудад 2 жилийн хугацаатай хэрэгжиж байна. Төслийн сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-нд Боловсролын хэлтэс, НХХ, Хэрэгжиж буй сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, менежерүүдэд зохион байгууллаа.  Уг 5 сургуульд сэтгэл зүйч ажиллаж эхлээд байна.

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ