ЕБС-ИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН
ОГНОО : 2018/04/08 УНШСАН: 3294
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2018-04-08

Дүүрэг Байгууллагын нэр Код Нийт оноо Тэнцсэн эсэх
1 БЗД 21 дүгээр сургууль 174636 75,6 I
2 БЗД 21 дүгээр сургууль 174667 73,88 II
3 БЗД 21 дүгээр сургууль 174591 60,42 III
4 БЗД 21 дүгээр сургууль 174656 56,27 Тэнцээгүй
5 БЗД 97 дугаар сургууль 174662 58,4 Тэнцээгүй
6 БЗД 127 дугаар сургууль 174611 63,5 I
7 БЗД 127 дугаар сургууль 174645 54,5 Тэнцээгүй
8 БЗД 133 дугаар сургууль 174639 71,8 I
9 БЗД 133 дугаар сургууль 174593 70,11 II
10 БЗД 133 дугаар сургууль 174620 60 III
11 БЗД 133 дугаар сургууль 174583 59,3 Тэнцээгүй
12 БЗД 133 дугаар сургууль 174668 52,74 Тэнцээгүй
13 БЗД 133 дугаар сургууль 174628 54 Тэнцээгүй
14 СБД 4 дүгээр сургууль 174557 64,3 I
15 СБД 4 дүгээр сургууль 174641 63,9 II
16 СБД 4 дүгээр сургууль 174676 61,66 III
17 СБД Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль 174612 69,96 I
18 СБД Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль 174556 61,33 II
19 СХД 74 дүгээр сургууль 174597 68,1 I
20 СХД 121 дүгээр сургууль 174648 59,1 Тэнцээгүй
21 ЧД 117 дүгээр сургууль 174570 67,1 I
22 ЧД 117 дүгээр сургууль 174561 62,55 II
23 ЧД 139 дугаар сургууль 174559 55,92 Тэнцээгүй
24 ХУД 52 дугаар сургууль 174670 74,9 I
25 БГД 242 дугаар цэцэрлэг 174708 74,6 I
26 БЗД 201 дүгээр цэцэрлэг 174572 63,1 I
27 БЗД 201 дүгээр цэцэрлэг 174580 55,8 Тэнцээгүй
28 БЗД 201 дүгээр цэцэрлэг 174581 54,5 Тэнцээгүй
29 БЗД 203 дугаар цэцэрлэг 174603 65,3 I
30 БЗД 212 дугаар цэцэрлэг 174598 68,8 I
31 БЗД 251 дүгээр цэцэрлэг 174571 60,13 I
32 СБД 25 дугаар цэцэрлэг 174600 64,68 I
33 СБД 130 дугаар цэцэрлэг 174623 67,97 I
34 СБД 248 дугаар цэцэрлэг 174678 58,3 Тэнцээгүй
35 СХД 80 дугаар цэцэрлэг 174573 65,89 I
36 СХД 104 дүгээр цэцэрлэг 174558 72,8 I
37 СХД 104 дүгээр цэцэрлэг 174627 66,3 II
38 СХД 104 дүгээр цэцэрлэг 174576 49,58 Тэнцээгүй
39 СХД 163 дугаар цэцэрлэг 174560 72,5 I
40 СХД 163 дугаар цэцэрлэг 174562 58,96 Тэнцээгүй
41 СХД 228 дугаар цэцэрлэг 174565 54,25 Тэнцээгүй
42 СХД 228 дугаар цэцэрлэг 174637 53,1 Тэнцээгүй
43 СХД 244 дүгээр цэцэрлэг 174585 65,8 I
44 ЧД 247 дугаар цэцэрлэг 174588 64,7 I
45 ХУД 243 дугаар цэцэрлэг 174617 62,82 I
46 ХУД 243 дугаар цэцэрлэг 174651 57,2 Тэнцээгүй
47 БНД 132 дүгээр цэцэрлэг 174607 55 Тэнцээгүй
48 БНД 142 дугаар цэцэрлэг 174633 66 I
49 БНД 193 дугаар цэцэрлэг 174682 66,94 I
50 БНД 193 дугаар цэцэрлэг 174632 59,65 Тэнцээгүй
51 БНД 193 дугаар цэцэрлэг 174610 59,6 Тэнцээгүй

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС


Тушаал
Шинэ мэдээ