АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ
ОГНОО : 2017/10/26 УНШСАН: 1776

                                                                                                      Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий
газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын

      12-ны өдрийн А/237 дугаар тушаалын хавсралтАЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ

Байгууллагын нэр

Сургалтын төрөл

Утасны дугаар

Байршил

1.

Өөрчлөлтийгчиглүүлэгч төв

ЕБС-ийн сурагчид, их дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан сургалт

Д. Сүрэнчимэг

99094767

УБ хот

2.

“Ирмүүн төгс” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, ажилгүй иргэдэд зориулсан сургалт

А. Амаржаргал

99120917

УБ хот

 

3.

Баянхонгор аймаг дахь Полетехникийн коллежийн дэргэдэх АМБО төв

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Д. Бат-Орших

89602161

Баянхонгор

аймаг

4.

“Эл Эй энд Си” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

А.Хишигдулам

99918062

УБ хот

5.

Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв

ЕБС-ийн сурагчид, ажилгүй иргэдэд зориулсан сургалт

П. Алгирмаа

99026127

УБ хот

6.

“Алтан Фокус” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Д. Алтанцэцэг

88018869

УБ хот

7.

“Карьерийн эхлэл” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

П. Батбаяр

88264422

УБ хот

8.

“Шинэ Болд” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Баярхүү

91919720

УБ хот

9.

“Ариунгэрэгэ” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Ж. Сувданцэцэг

99109153

УБ хот

10.

“Шинэ хөгжлийн түлхүүр” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Б. Анхбаяр

94024510

УБ хот

11.

“Чадамж, боломж” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Ш. Алтантунгалаг

99112746

УБ хот

12.

“Оста” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, ажил хайгч иргэн, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Г. Отгонцэцэг

99174127

УБ хот

13.

“Эрхэс сувд” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Д. Буянзаяа

99602469

УБ хот

14.

“Үнэт боломж” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Ж. Эрдэнэбаяр

88169593

УБ хот

15.

“Хайрхан бүрд” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Р. Нямжав

99059257

УБ хот

16.

“Хөгжлийн хөтөч ОЗХ” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

А. Оюун-Эрдэнэ

88110855

УБ хот

17.

“Менежер карьерийн институт” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, ажил хайгч, ажилгүй иргэдэд зориулсан сургалт

Н. Гэрэлтуяа

91222665

УБ хот

18.

Өүлэн эхийн ачлал

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

П. Эрдэнэтогтох

88147707

УБ хот

19.

“Хаган богда боловсролын төв” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Б. Алтанбаяр

99990796

УБ хот

20.

“Суутан” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

М. Хаш-Эрдэнэ

94005456

УБ хот

21.

“Шинэ халамж”

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Л. Гансүх

88000810

УБ хот

22.

“ХАБЭА” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Зулхүү

99075464

УБ хот

23.

“Монголын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршоодын холбоо” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

С. Энхтуяа

99142894

УБ хот

24.

“Мөнх-Оюуны холбоос” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Р. Оюунцэцэг

89992585

УБ хот

25.

“Монголын ажил мэргэжлийн мэргэшсэн зөвлөхүүдийн холбоо” ТББ

 

 

 

26.

“Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбоо” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Д. Нямсүрэн

99690169

УБ хот

27.

“Саруул ухаан” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Б. Оюун-Эрдэнэ

99242786

УБ хот

28.

“Эйкшин тур” ХХК

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Б. Баяр

99014808

УБ хот

29.

“Оюуны язгуур” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Н. Эрдэнэсувд

88007395

УБ хот

30.

“Талын сувдан гүүр” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Н. Сарантуяа

88580808

Дорнод

аймаг

31.

“Хирлшгүй ухаан” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Э. Мэргэн

88869907

УБ хот

32.

Эрүүл хүнс сургалтын төв

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Н. Эрдэнэжаргал

99121413

УБ хот

33.

Орхон МСҮТ-ийн АМЧБО төв

ЕБС, МСҮТ-ийн -ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

Н. Төгсбаатар

99354493

Орхон

аймаг

34.

“Эх онол” ТББ

ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт

О. Энхтуяа

99162946

УБ хот


Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ