СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ, БАГА,СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ
ОГНОО : 2017/09/08 УНШСАН: 6281
Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд  боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцыг эрчимжүүлэх, тулгамдсан асуудлыг илрүүлэн сайжруулах, ололт амжилт сайн туршлага, технологийг  сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх ...
Удирдамжийг ЭНДЭЭС татаж авна уу
Зөвлөн туслах хуваарийг ЭНДЭЭС татаж авна уу.
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ