2017-2018 оны хичээлийн жилд зах зээлд худалдаалах сурах бичгийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, сурах бичиг худалдах компаний нэрс
ОГНОО : 2017/08/22 УНШСАН: 9222
2017-2018 оны хичээлийн жилд ЕБС-н сурагчдын ашиглах сурах бичиг хэрхэн хаанаас авах тухай мэдээ мэдээлэл байршууллаа.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНДЭЭС харна уу.
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ