Нийслэлийн Боловсролын салбарын 2017 оны тодотгосон төсвийн танилцуулга
НЭМСЭН:edub@yahoo.com
ОГНОО : 2017/06/14 УНШСАН: 1079
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2017 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ТАТАХ
Тушаал
Шинэ мэдээ