Сургууль, цэцэрлэгийн нягтлан бодогч нарт зориулсан сургалтын удирдамж
ОГНОО : 2017/05/30 УНШСАН: 2514


Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн нягтлан бодогч нарт зориулсан сургалт
"Нийслэлийн Боловсролын салбарын төсвийн өнөөгийн байдал, төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналт, аудитын дүгнэлт, үр дүн"
сэдэвт сургалт 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09:00-15:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн Улаанбаатар Элит дунд сургуулийн урлаг зааланд болно.
Удирдамж татах
Тушаал
Шинэ мэдээ