Нийгмийн ажилтны семинар болно
ОГНОО : 2017/05/15 УНШСАН: 959

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтран нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудын НА-уудад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ахисан шатны буюу зөвлөхөөр бэлдэх 3 өдрийн сургалтыг зохион байгуулах гэж байна.Энэ сургалтыг дүүрэг дүүргээр нь хуваасан болно. Үүнд:
а/ 2017 оны 5 дугаар сарын 15-17-ны хооронд " Оюуны Ундраа"  ЦС буюу 22 дугаар бага сургуулийн урлаг зааланд БГД, СХД, ЧД,НД-ийн төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн нийгмийн ажилтнууд 9.00-18.00 цагийн хооронд сургалтад сууна.

б/ 5 дугаар сарын 24-26-ны хооронд БЗД,ХУД,БХД
в/ 5 дугаар сарын 29-31-ны хооронд СБД, БНД-ийн нийгмийн ажилтнууд тус тус суух болно.

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ