СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОГООЧ НАРЫН СУРГАЛТЫН УДИРДАМЖ
ОГНОО : 2017/05/09 УНШСАН: 1670

 СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОГООЧ НАРЫН СУРГАЛТЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО:

Тогооч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, хүүхдийн хоол, шим тэжээлийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх замаар болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг сайжруулах

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн 225, төрийн өмчийн цэцэрлэгийн 216 , нийт 441 тогооч

 

ГУРАВ. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БАЙГУУЛЛАГА

  • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн яам

ДӨРӨВ. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГАЗАР

Багшийн хөгжлийн ордны 2 давхарт 202 тоот

ТАВ.ХУГАЦАА

2017 оны 05 дугаар сарын 10, 11-ний өдөр

ЗУРГАА.СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

- 05 дугаар сарын 10-ны өдөр төрийн  өмчийн цэцэрлэг тус бүрээс ахлах тогооч 1 нийт 216

- 05 дугаар сарын 11-ний өдөр төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль тус бүрээс 1 ахлах тогооч нийт 225

ДОЛОО.СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Д/д

Хичээлийн сэдэв

Хугацаа

Байгууллага

Багш

 

Нээлт

13:00-13:10

 

 

1

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

13:10-13:40

НБГ

Б.Энхтайван

2

Эрүүл ахуй болон үйлдвэрлэлийн (GMP, GHP) зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмж

13:40-14:20

ШУТИС

М.Пүрэвжав

3

Хүүхдийн хоолны шим тэжээл, илчлэгийн хэрэгцээ, хооллох дэглэм

14:20-15:00

ШУТИС

 

М.Пүрэвжав

 

Цайны завсарлага

15:00-15:20

 

 

5

Сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд гарч буй нийтлэг зөрчил, анхаарах асуудлууд

15:20-16:00

НМХГ

 

О.Алтантуул

6

Гэдэсний халдварт өвчин, хоолны хордлогоос сэргийлэх арга зам

16:00-16:50

ХӨСҮТ

Р.Арвин

7

Хүүхдийн хоолны цэс төлөвлөлт, технологи ажиллагаа

16:50-17:40

ШТСТ

Н.Сугар

 

Асуулт хариулт

17:40-18:00

 

 

 

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ