Анги дэвших шалгалтын шинэчилсэн хуваарь
ОГНОО : 2017/04/18 УНШСАН: 28345
Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн ба төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн анги дэвших шалгалт зохион байгуулахад энэхүү зөвлөмжийг хэрэглэнэ.
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ