НИЙСЛЭЛИЙН БАГШ НАРЫН УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ
ОГНОО : 2017/11/30 УНШСАН: 8047
Багшийн ур чадварын уралдаан (цаашид уралдаан гэнэ)-ы зорилго нь хүүхэд  бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, тэргүүн туршлагыг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, багшийн ур чадвар, хөгжлийг дэмжих, шилдэг арга зүй, технологийн сан бүрдүүлэхэд оршино
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ