Нийслэлийн Боловсролын газрын албан хаагчид 2017 оны жилийн ажлаа дүгнэлээ.
ОГНОО : 2017/12/22 УНШСАН: 801

Нийслэлийн Боловсролын газрын албан хаагчид 2017 оны жилийн ажлаа дүгнэлээ.

Нийслэлийн Боловсролын газар нь Төрийн албаны зөвлөлийн 134 дүгээр тогтоолын дагуу нэгжийн 6 менежер, төрийн жинхэнэ 27 албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр дүгнэн 15 албан хаагч “А”, 18 албан хаагч “В” үнэлэгдэн жилийн ажлаа дүгнээд байна.

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ