Биеийн тамирын заалны ашиглалтын тухай
ОГНОО : 2017/12/21 УНШСАН: 2937
Эх сурвалж: http://www.mecss.gov.mn/%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8B%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ