Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл
ОГНОО : 2017/08/22 УНШСАН: 20128

2017-2018 оны хичээлийн жилд нийслэлийн төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд үүссэн ажлын байрны сул орон тооны судалгааг нэгтгэн мэдээлж байна.

Сонирхсон иргэд тухай сургууль, цэцэрлэгт бүртгүүлж тус байгууллагаас зохион байгуулах сонгон шалгаруулалтад орох боломжтой.

Ерөнхий боловсролын сургууль: ТАТАХ

Цэцэрлэг: ТАТАХ

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ