Багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох үйл ажиллагаа
ОГНОО : 2016/02/18 УНШСАН: 2422

2015 - 2016 оны хичээлийн жилд багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох үйл ажиллагааны удирдамж

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.17-д заасны дагуу багшлах эрх олгох, сунгах, хасах, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх сайтаас харна уу.  www.itpd.mn

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ