Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдэд
ОГНОО : 2016/11/18 УНШСАН: 1543
Дүүргийн харьяа сургууль цэцэрлэгийн орчны цасыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж оролцсон хүний тоо, цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ, фото зургаар баримтжуулж илтгэх хуудсаар ирүүлнэ үү. 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний 10 цагаас өмнө НБГ-ын Бодлого Зохицуулалтын хэлтэст Purevjal@edub.edu.mn хаяг руу илгээнэ үү.
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ