Сонгон шалгаруулалт өгч буй ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:
ОГНОО : 2016/03/15 УНШСАН: 2160
ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ
Нийслэлийн зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын дараагийн шатны шалгалтуудын хуваарь:
Шалгалтад ирэхдээ иргэний үнэмлэх, бүртгэлийн хуудас авчирна.
Шалгалт 2016 оны 03 дугаар сарын 16-ны /Лхагва гараг/ өдрийн шалгалтын хуваарь  

Сонгон шалгаруулалтын ажлын байрны нэр

Шалгалт болох газар

Шалгалтын нэр

Шалгалт эхлэх, дуусах цаг

Сонгинохайрхан дүүрэг

195 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

227 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Хөтөлбөрийн шалгалт

09:00-10:30

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

227 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Хан-Уул дүүрэг

209 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

209 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

11:30:12:00

223 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

230 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

13:30-15:00

230 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Баянгол дүүрэг

47 дугаар сургууль

47 дугаар сургууль

Хөтөлбөрийн шалгалт

9:00-11:00

Чингэлтэй дүүрэг

5 дугаар сургууль

5 дугаар сургууль

12:30-15:00

Баянгол дүүрэг

57 дугаар цэцэрлэг

57 дугаар цэцэрлэг

Хөтөлбөрийн шалгалт

9:00-10:00

100 дугаар цэцэрлэг

Чингэлтэй дүүрэг

43 дугаар цэцэрлэг

43 дугаар цэцэрлэг

11:00-13:00

174 дүгээр цэцэрлэг

224 дүгээр цэцэрлэг

Багахангай дүүрэг

207 дугаар цэцэрлэг

Чингэлтэй дүүрэг

57 дугаар сургууль

57 дугаар сургууль

Хөтөлбөрийн шалгалт

13:00-14:00

Сүхбаатар дүүрэг

31 дүгээр сургууль

31 дүгээр сургууль

9:00-10:00

54 дүгээр цэцэрлэг

225 дугаар цэцэрлэг

10:30-11:30

225 дугаар цэцэрлэг

234 дүгээр цэцэрлэг

234 дүгээр цэцэрлэг

14:30-15:00

 

ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ
Нийслэлийн зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын дараагийн шатны ярилцлагын шалгалтын хуваарь:
Шалгалтад ирэхдээ иргэний үнэмлэх, бүртгэлийн хуудас авчирна.
 Шалгалт Нийслэлийн Боловсролын газар дээр 2016 оны 03 дугаар сарын 17-ны /Пүрэв гараг/ өдрийн шалгалтын хуваарь  

Сонгон шалгаруулалтын ажлын байрны нэр

Шалгалт өгөх иргэдийн тоо

Шалгалт эхлэх цаг

Шалгалт авах өрөө

Хан-Уул дүүрэг

59 дүгээр сургуулийн захирал

2

9:00

505-А

Баянгол дүүрэг

47 дугаар сургуулийн захирал

4

9:20

Чингэлтэй дүүрэг

5 дугаар сургуулийн захирал

5

10:00

57 дугаар сургуулийн захирал

2

10:50

Баянзүрх дүүрэг

79 дүгээр сургуулийн захирал

2

11:10

Сүхбаатар дүүрэг

31 дүгээр сургуулийн захирал

2

11:30

Хан-Уул дүүрэг

209 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

9:00

501-А

223 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

9:10

230 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

9:20

Сонгинохайрхан дүүрэг

195 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

9:30

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

9:40

227 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

10:00

Багануур дүүрэг

235 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

10:20

Баянгол дүүрэг

57 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

10:40

100 дугаар цэцэрлэг

1

10:50

Чингэлтэй дүүрэг

43 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

11:00

174 дүгээр цэцэрлэг

1

11:10

224 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

11:20

Багахангай дүүрэг

207 дугаар цэцэрлэг

1

11:30

Сүхбаатар дүүрэг

54 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

11:40

225 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

11:50

234 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

12:10

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ