ЕБС-ийн захирлуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр
ОГНОО : 2016/01/19 УНШСАН: 2291

                                                            БАТЛАВ.

                                                           НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН

                                                                            ГАЗРЫН ДАРГА                          Ц. ОТГОНБАГАНА

“Сургуулийн өөрийн үнэлгээ, олон нийтийн

оролцоот, нээлттэй сургууль”

ЕБС-ийн захирлуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр

Баталгаажуулсан код: ТС320140512

Хугацаа:2016- 01/26,27,28,29нд

Хаана:БХАН-ийн сургалтын танхимд

Зохион байгуулагч: Нийслэлийн Боловсролын газар, Захирлуудын холбоо, БХАН

Оролцогчид: Нийслэлийн бүх сургуулийн захирлууд

 

Сургалтын зорилго:

Сургууль нь нийгэм, олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан, гэр бүл, нийгмийн хөгжилд үүрэг гүйцэтгэдэг хүний хөгжлийн төв болж хөгжих хэрэгцээнд тулгуурлан орон нутгийн хөгжлийн төв болсон нээлттэй, олон нийтийн оролцоот сургууль болох агуулга, арга зүй, туршлагыг эзэмшүүлэх, танилцуулахад уг сургалтын зорилго оршино.

Сургалтын ерөнхий хөтөлбөр

 

Цаг

Лекц, дадлага, дасгал

9:00-9:20

Сургалтын нээлт

9:20-9:30

Сэдэлжүүлэх болон танилцуулах дасгал

9:30-9:50

Сургууль ба хөгжил, Дадлага: “Хамт олон”

9:50-10:10

Дадлага ярилцлага: “Сайн сургууль” ба ямар сургуулийг бид хүсдэг вэ?

10:10-11:00

ОНОС гэж юу вэ? ОНОС-ийн стандартын удиртгал, Дадлага: Орон нутгийн хөгжлийн төв олон нийтийн оролцоот нээттэй сургуулийн дүрслэл, шалгуур үзүүлэлтүүд

11:00-11:15

Цайны завсарлага

11:15-12:15

ОНОС-ийн 1-р стандарт: “Манлайлан удирдах” арга техник, шалгуур үзүүлэлтүүд, үнэлгээ

12:15-13:00

Манлайллын үндсэн нөхцөл байдал, манлайллын хэлбэрүүд

13:00-14:00

Үдийн завсарлага

 

14:00-14:15

Сэдэлжүүлэх, анхаарал төвлөрүүлэх дасгал

14:15-15:00

ОНОС-ийн 2-р стандарт: Түншлэлийг хөгжүүлэх арга техник, шалгуур үзүүлэлтүүд, үнэлгээ

15:00-16:00

ОНОС-ийн 3-р стандарт: Үйлчилгээ, түүний арга техник, шалгуур үзүүлэлтүүд, үнэлгээ

16:00-16:15

Цайны завсарлага

16:15-17:00

Сургуулийн үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэд олон нийтийг татан оролцуулдаг орнуудын туршлага түүнийг нутагшуулах боломж дүгнэлт хэлэлцүүлэг, ярилцлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Сургуулийн өөрийн үнэлгээ, олон нийтийн оролцоот, нээлттэй сургууль”

ЕБС-ийн захирлуудад зориулсан сургалтын хуваарь

Хугацаа

Хамрагдах сургуулиуд

 

2016-01-26 /Мягмар/

9:00-17:00

 

Бүгд 41 хүн

ХУД-19н сургууль

БУЦС, 10, 15, 18, 26, 32, 34, 41, 52, 60, 59, 63, 75, 114, 115, 118, 130, 135, ГХТөв

СБД-21н сургууль

1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 25, 31,

35, 45, 58, 71, АЗЭС, МОХ 3-р сургууль, 29,116, 131, БТСДС, МЭХС, ГХТөв

БХД- 1 сургууль

Хангай ЦС

 

2016-01-27 /Лхагва/

9:00-17:00

 

Бүгд 42 хүн

БГД-18н сургууль

13, 19, 20, 28, 38, 40, 47, 51, 70, 73, 93, Сэтгэмж ЦС, Монгени, ОУЦС, ЭӨЦС, ЭУЦС, 113, ГХТөв

ЧД- 14н сургууль

5, 17, 23, 24, 37, 39, 49, 50, 57, 61, 72, 112, 117, Гэгээрэл сургууль

БНД - 4н сургууль

Боловсрол ЦС, Гүн галуутай Цс, 125, ГХТөв

НД- 6н сургууль

Голомт, Чандмань, 109, 119, Эрдмийн оргил, ГХТөв

 

2016-01-28 /Пүрэв/

9:00-17:00

 

Бүгд 40 хүн

БЗД-21 сургууль

Амгалан, БЗЦС, ШЦС, 14, 21, 33, 44, 48, 53, 55, 79, 84, 85, 87, 88, 92, 97, 102, 111, 120, ГХТөв

СХД- 19н сургууль

 

9, 12, 42, 62, 65, 67, 74, 76, 104, 105, 106, 107, Ирээдүй ЦС, 121, 122, 123, 124, 129, ГХТөв

2016-01-29 /Баасан/

9:00-17:00

 

Нийслэлийн бүх хувийн сургуулиуд

 

 

 

Хөтөлбөр гаргасан:

           НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн                                                 Т. Сараннэмэх

БХАН-ийн  сургууль

Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр                                                          Г. Оюунжаргал

 

                                              Хянасан:                                               Ц Жаргалантуул 

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ