Чиглэл өгөх тухай
ОГНОО : 2016/11/16 УНШСАН: 6149
Дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдэд
Та бүхэнд Боловсролын бодлогын газрын даргын “Чиглэл өгөх тухай” 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 3/3281 тоот албан бичиг хүргүүлж байна.
Холбогдох ажлыг зохион байгуулж тайланг 2016 оны 11-р сарын 28-ны дотор НБГ-ын Бодлого зохицуулалтын хэлтэст ирүүлнэ үү.
Сэтгэгдэл