Нийслэлийн 2016 оны төсөв батлах тухай
ОГНОО : 2016/10/06 УНШСАН: 1818

НИЙСЛЭЛИЙН  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2016 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд заасны дагуу Сангийн сайдын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 371 дугаар тушаалын хавсралтаар нийслэлийн 2016 оны төсвийн жилд улсын төсвөөс орон нутагт олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн сар улирлын хуваарийг баталсан.

Үүнд:

  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн тусгай зориулалтын шилжүүлэг – 163447286,9 мянган төгрөг
  • Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн тусгай зориулалтын шилжүүлэг – 101964717,7 мянган төгрөг тус тус байна.


НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ: ТАТАХ

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ: ТАТАХ
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ