БАГШИЙН АЖЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
ОГНОО : 2016/08/16 УНШСАН: 58517

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙН АЖЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА 

Нэг. Нийтлэг зүйл

 

1.1.Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшлах боловсон хүчний нөөц, өрсөлдөөн дараалал ихтэй байдгаас үүдэн гарах сөрөг асуудлыг шийдвэрлэхэд сургуулийн захирал, удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлэх, сургалтын байгууллагыг чадварлаг боловсон хүчнээр ханган бэхжүүлж сул ажлын байранд ажиллах иргэнийг сонгон шалгаруулах зорилготой.

 

1.2. Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.6, Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, Нийслэлийн Боловсролын газрын дүрэм”-ийн 3.1.5 дэхь заалт, Нийслэлийн боловсролын газрын даргын 2013 оны А/74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын менежер, арга зүйч, нийгмийн ажилтан, багшийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг тус тус үндэслэн нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багший ннийт 160 сул орон тооны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.

 

1.2.1 Бага ангийн багшийн ажлын сул орон тоо

Дүүрэг

Сургуулийн нэр

Сул орон тоо

Баянгол

13-р сургууль

4

40-р сургууль

3

ЭрдмийнУндраа ЦС

2

51-р сургууль

1

70-р сургууль

5

93-р сургууль

1

Баянзүрх

Шавь ЦС

2

14-р сургууль

3

55-р сургууль

2

84-р сургууль

12

136 -р сургууль

6

132-р сургууль

6

137-р сургууль

6

Сүхбаатар

1-р сургууль

1

31-р сургууль

1

16-р сургууль

1

Сонгинохайрхан

62-р сургууль

1

65-р сургууль

4

67-р сургууль

3

106-р сургууль

4

Чингэлтэй

24-р сургууль

4

50-р сургууль

1

Хан-Уул

59-р сургууль

1

114-р сургууль

2

115-р сургууль

3

118-р сургууль

1

135-р сургууль

2

Багануур

Гүн галуутай ЦС

2

Налайх

Голомт ЦС

1

119-р сургууль

3

Чандмань

1

109-р сургууль

1

Хос Уянга

1

Багахангай

Хангай ЦС

1

33

Бага ангийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

42

 

 1. Дуу хөгжмийн багшийн сул орон тоо

   

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  Баянгол

  38-р сургууль

  1

  ЭӨЦ сургууль

  2

  ЭУЦ сургууль

  1

  Баянзүрх

  БЗЦ сургууль

  1

  Шавь Ц сургууль

  1

  84-р сургууль

  2

  87-р сургууль

  1

  120-р сургууль

  1

  132-р сургууль

  1

  136-р сургууль

  1

  137-р сургууль

  2

  Сүхбаатар

  2-р сургууль

  1

  Сонгинохайрхан

  62-р сургууль

  1

  65-р сургууль

  2

  76-р сургууль

  1

  Налайх

  119-р сургууль

  2

   

  Дуу хөгжмийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  21

   

   

 2. Монгол хэл-уран зохиолын багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  • 1

  Баянгол

  47-р сургууль

  1

  • 2

  Баянзүрх

  УБ дунд сургууль

  1

  • 3

  14-р сургууль

  2

  • 4

  Чингэлтэй

  23-р сургууль

  1

  • 5

  39-р сургууль

  1

  • 6

  Сонгинохайрхан

  62-р сургууль

  1

  • 7

  67-р сургууль

  1

  • 8

  Багануур

  Гүн галуутай ЦС

  1

  • 9

  125-р сургууль

  1

  • 10

  Налайх

  Эрдмийн оргил ЦС

  1

  • 11

  Голомт ЦС

  1

  • 12

  119-р сургууль

  1

  • 13

  Хос-Уянга

  1

   

  Монгол хэл-уран зохиолын багшийн сул орон тооны нийт дүн

  16

   

  1.2.4 Математикийн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянгол

  ЭӨЦ сургууль

  1

  2

  ЭУЦ сургууль

  1

  3

  Баянзүрх

  44-р сургууль

  1

   

  14-р сургууль

  1

  4

  84-р сургууль

  1

  5

  Сүхбаатар

  31-р сургууль

  1

  6

  16-р сургууль

  1

  7

  Сонгинохайрхан

  106-р сургууль

  1

  8

  Чингэлтэй

  17-р сургууль

  1

  9

  Хан-УУл

  41-р сургууль

  1

   

  Математикийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  10

   

  1.2.5 Орос хэлний багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  Баянгол

  40-р сургууль

  1

  ЭӨЦ сургууль

  1

  1

  Баянзүрх

  84-р сургууль

  1

   

  Орос хэлний багшийн сул орон тооны нийт дүн

  3

   

  1.2.6 Англи хэлний багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  • 1

  Баянзүрх

  84-р сургууль

  2

  • 2

  Сонгинохайрхан

  9-р сургууль

  1

  • 3

  62-р сургууль

  1

  • 4

  Сүхбаатар

  116-р сургууль

  1

  • 5

  Чингэлтэй

  23-р сургууль

  1

  • 6

  50-р сургууль

  1

  • 7

  Хан-Уул

  114-р сургууль

  1

  • 8

  Налайх

  119-р сургууль

  1

  • 9

  Чандмань

  1

   

  Англи хэлний багшийн сул орон тооны нийт дүн

  10

   

  1.2.7 Биеийн тамирын багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянгол

  ЭӨЦ сургууль

  1

  2

  Баянзүрх

  55-р сургууль

  1

  3

  Чингэлтэй

  23-р сургууль

  1

  4

  Налайх

  Эрдмийн Оргил ЦС

  1

   

  Биеийн тамирын багшийн сул орон тооны нийт дүн

  4

   

  1.2.8 Мэдээлэл зүйн  багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянгол

  Гурвантамир

  1

  2

  Чингэлтэй

  23-р сургууль

  1

  3

  Налайх

  Эрдмийн оргил ЦС

  1

  4

  Багануур

  125-р сургууль

  1

   

  Мэдээлэл зүйн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  4

   

  1.2.9 Химийн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  Улаанбаатар дунд сургууль

  1

  2

  Сүхбаатар

  35-р сургууль

  1

  3

  Сонгинохайрхан

  106-р сургууль

  1

  4

  Налайх

  Эрдмийн оргил ЦС

  1

   

  Химийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  4

   

  1.2.10 Технологийн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  84-р сургууль

  1

  2

  Баянзүрх

  14-р сургууль

  1

  3

  Баянзүрх

  85-р сургууль

  2

  4

  Хан-Уул

  41-р сургууль

  1

  5

  Чингэлтэй

  23-р сургууль

  1

  6

  Налайх

  119-р сургууль

  1

   

  Технологийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  7

   

  1.2.11 Зураг-технологийн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Хан-Уул

  59-р сургууль

  1

   

  Зураг-технологийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  1

   

  1.2.12 Биологийн багшийн сул орон тоо

  Байхгүй.

   

  1.2.13 Физикийн  багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  84-р сургууль

  1

  2

  Сонгинохайрхан

  106-р сургууль

  1

  3

  Баянзүрх

  119-р сургууль

  1

  4

  Баянзүрх

  Эрдмийн Оргил ЦС

  1

  5

  Багануур

  125-р сургууль

  1

   

  Физикийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  5

   

   

  1.2.14 Түүх-нийгмийн багшийн сул орон тоо 

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Хан-Уул

  41-р сургууль

  1

  2

  Налайх

  Чандмань

  1

  3

  Багануур

  Боловсрол ЦС

  1

   

  Түүх-нийгмийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  3

   

   

  1.2.15 Газар зүйн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  84-р сургууль

  1

  2

  Баянгол

  38-р сургууль

  1

   

  Газар зүйнбагшийн сул орон тооны нийт дүн

  2

   

  1.2.16 Согог зүйч багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  55-р сургууль

  3

  2

  Сүхбаатар

  25-р сургууль

  2

  3

  29-р сургууль

  1

   

  Согог зүйч багшийн сул орон тооны нийт дүн

  6

   

  1.2.17 Орос-англи хэлний  багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Хан-Уул

  26-р сургууль

  1

  2

  Сонгинохайрхан

  121-р сургууль

  1

  3

  Налайх

  Голомт ЦС

  1

   

  Орос-англи хэлний багшийн сул орон тооны нийт дүн

  3

   

  1.2.18 Бусад гадаад хэлний багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Чингэлтэй

  23-р сургууль

  2

   

  Бусад гадаадхэлний багшийн сул орон тооны нийт дүн

  2

   

  1.2.19 Нийгэм судлалын багшийн сул орон тоо

  Байхгүй.

   

  1.2.20  Нийгмийн ажилтны сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  132-р бага сургууль

  1

  2

  136-р бага сургууль

  1

  3

  53-р сургууль

  1

  4

  Багануур

  Боловсрол ЦС

  1

  5

  Налайх

  Чандмань сургууль

  1

   

  Нийгмийн ажилтны сул орон тооны нийт дүн

  5

   

   

  1.2.21  Сургуулийн эмчийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  87-р сургууль

  1

  2

  132-р бага сургууль

  1

  3

  136-р бага сургууль

  1

  4

  Баянгол

  ЭӨЦ сургууль

  1

  5

  Сүхбаатар

  116-р сургууль

  1

   

  Сургуулийн эмчийн сул орон тооны нийт дүн

  5

   

  1.2.22  Математик-мэдээлэл зүйн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Сүхбаатар

  3-р сургууль

  1

  2

  Баянгол

  40-р сургууль

  1

   

  Математик-мэдээлэл зүйн багшийнсул орон тооны нийт дүн

  2

   

  1.2.23  Хими-биологийн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Сонгинохайрхан

  9-р сургууль

  1

   

  Хими-биологийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  1

   

  1.2.24 Түүх-газар зүйн багшийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Сонгинохайрхан

  106-р сургууль

  1

   

  Түүх-газар зүйн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  1

   

  1.2.25 Математик-физикийн багшийн сул орон тоо

  Байхгүй

   

  1.2.26  Бага ангийн сургалтын менежерийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянзүрх

  132-р бага сургууль

  1

  2

  120-р сургууль

  1

  3

  136-р бага сургууль

  1

   

  Бага ангийн сургалтын менежерийн сул орон тооны нийт дүн

  3

   

  1.2.27  Дунд ангийн сургалтын менежерийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Сонгинохайрхан

  62-р сургууль

  1

  2

  Налайх

  Голомт ЦС

  1

   

  Дунд ангийн сургалтын менежерийнсул орон тооны нийт дүн

  2

   

  1.2.28  Номын санчийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Сургуулийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянгол

  47-р сургууль

  1

   

  Номын санчийн сул орон тооны нийт дүн

  1

   

 1. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багшийн нийт 288 сул орон тооны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.

 

 1. Бүлгийн багшийн сул орон тоо

   

  Дүүрэг

  Цэцэрлэгийн нэр

  Сул орон тоо

  1.

  Баянгол дүүрэг

  17-р хороонд шинээр ашиглалтанд орох цэцэрлэг

  5

  2.

  47-р цэцэрлэг

  1

  3.

  77-р цэцэрлэг

  6

  4.

  96-р цэцэрлэг

  1

  5.

  95-р цэцэрлэг

  6

  6.

  120-р цэцэрлэг

  3

  7.

  Баянзүрх дүүрэг

  21-р цэцэрлэг

  5

  8.

  22-р цэцэрлэг

  2

  9.

  61-р цэцэрлэг

  1

  10.

  64-р цэцэрлэг

  1

  11.

  82-р цэцэрлэг

  1

  12.

  115-р цэцэрлэг

  6

  13.

  199-р цэцэрлэг

  1

  14.

  200-р цэцэрлэг

  2

  15.

  210-р цэцэрлэг

  5

  16.

  212-р цэцэрлэг

  5

  17.

  213-р цэцэрлэг

  5

  18.

  Сүхбаатар дүүрэг

  14-р цэцэрлэг

  1

  19.

  68-р цэцэрлэг

  1

  20.

  25-р цэцэрлэг

  1

  21.

  160-р цэцэрлэг

  1

  22.

  Сонгинохайрхан дүүрэг

  79-р цэцэрлэг

  1

  23.

  99-р цэцэрлэг

  1

  24.

  110-р цэцэрлэг

  2

  25.

  127-р цэцэрлэг

  2

  26.

  148-р цэцэрлэг

  1

  27.

  158-р цэцэрлэг

  2

  28.

  Цэцүүлээ

  1

  29.

  Солонго

  1

  30.

  Хан-Уул дүүрэг

  12-р цэцэрлэг

  1

  31.

  35-р цэцэрлэг

  6

  32.

  46-р цэцэрлэг

  3

  33.

  72-р цэцэрлэг

  1

  34.

  121-р цэцэрлэг

  1

  35.

  165-р цэцэрлэг

  6

  36.

  218-р цэцэрлэг

  1

  37.

  219-р цэцэрлэг

  3

  38.

  223-р цэцэрлэг

  3

  39.

  243-р цэцэрлэг

  8

  40.

  ХУД

  Бөндө цэцэрлэг

  2

  41.

  Чингэлтэй

  124-р цэцэрлэг

  4

  42.

  154-р цэцэрлэг

  2

  43.

  174-р цэцэрлэг

  4

  44.

  Налайх дүүрэг

  23-р цэцэрлэг

  1

  45.

  123-р цэцэрлэг

  1

  46.

  208-р цэцэрлэг

  1

  47.

  140-р цэцэрлэг

  2

  48.

  Би нисгэгч цэцэрлэг

  1

  49.

  Анархүү

  2

  50.

  Төгсзаяа

  1

  51.

  Багахангай

  207-р цэцэрлэг

  3

  52.

  Багануур

  Шинэ цэцэрлэг

  10

   

  Бүлгийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

  138

   

   

 2. Арга зүйчийн сул орон тоо

  Дүүрэг

  Цэцэрлэгийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянгол дүүрэг

  47-р цэцэрлэг

  1

  2

  197-р цэцэрлэг

  1

  3

  Баянзүрх

  3-р цэцэрлэг

  1

  4

  210-р цэцэрлэг

  1

  5

  212-р цэцэрлэг

  1

  6

  213-р цэцэрлэг

  1

  7

  Сүхбаатар дүүрэг

  16-р цэцэрлэг

  1

  8

  17-р цэцэрлэг

  1

  9

  68-р цэцэрлэг

  1

  10

  Чингэлтэй

  124-р цэцэрлэг

  1

  11

  Хан-Уул дүүрэг

  197-р цэцэрлэг

  1

  12

  165-р цэцэрлэг

  1

  13

  Налайх дүүрэг

  23-р цэцэрлэг

  1

  14

  208-р цэцэрлэг

  1

  15

  Багахангай

  207-р цэцэрлэг

  1

  16

  Багануур

  Шинэ цэцэрлэг

  1

   

  Арга зүйчийн сул орон тооны нийт дүн

  16

   

 3. Дуу хөгжмийн багшийн сул орон тоо

Дүүрэг

Цэцэрлэгийн нэр

Сул орон тоо

1

Баянгол дүүрэг

47-р цэцэрлэг

1

2

114-р цэцэрлэг

1

3

120-р цэцэрлэг

1

4

Баянзүрх дүүрэг

10-р цэцэрлэг

1

5

21-р цэцэрлэг

1

6

32-р цэцэрлэг

1

7

45-р цэцэрлэг

1

8

115-р цэцэрлэг

1

9

172-р цэцэрлэг

1

10

199-р цэцэрлэг

1

11

201-р цэцэрлэг

1

12

202-р цэцэрлэг

1

13

204-р цэцэрлэг

1

14

210-р цэцэрлэг

1

15

212-р цэцэрлэг

1

16

213-р цэцэрлэг

1

17

Сонгинохайрхан дүүрэг

78-р цэцэрлэг

1

18

80-р цэцэрлэг

1

19

99-р цэцэрлэг

1

20

163-р цэцэрлэг

1

21

Сүхбаатар дүүрэг

109-р цэцэрлэг

1

22

51-р цэцэрлэг

1

23

68-р цэцэрлэг

1

24

149-р цэцэрлэг

1

25

160-р цэцэрлэг

1

26

Хан-Уул

53-р цэцэрлэг

1

27

165-р цэцэрлэг

1

28

219-р цэцэрлэг

1

29

223-р цэцэрлэг

1

30

243-р цэцэрлэг

1

31

Бөндө цэцэрлэг

1

32

Налайх

208-р цэцэрлэг

1

33

Багануур

Шинэ цэцэрлэг

1

 

Дуу хөгжмийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

33

 

 1. Биеийн тамирын багшийн сул орон тоо

   

  Дүүрэг

  Цэцэрлэгийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянгол

  120-р цэцэрлэг

  1

  2

  Баянзүрх

  21-р цэцэрлэг

  1

  3

  115-р цэцэрлэг

  1

  4

  147-р цэцэрлэг

  1

  5

  Сүхбаатар

  143-р цэцэрлэг

  1

  6

  51-р цэцэрлэг

  1

  7

  186-р цэцэрлэг

  1

  8

  Сонгинохайрхан дүүрэг

  80-р цэцэрлэг

  1

  9

  Хан-Уул дүүрэг

  35-р цэцэрлэг

  1

  10

  46-р цэцэрлэг

  1

  11

  Багануур

  Шинэ цэцэрлэг

  1

   

  Биеийн тамирын багшийн сул орон тооны нийт дүн

  11

   

 2. Туслах багшийн сул орон тоо

   

  Дүүрэг

  Цэцэрлэгийн нэр

  Сул орон тоо

  1

  Баянгол дүүрэг

  17-р хороонд шинээр ашиглалтанд орох цэцэрлэг

  5

  2

  47-р цэцэрлэг

  1

  3

  77-р цэцэрлэг

  6

  4

  120-р цэцэрлэг

  1

  5

  95-р цэцэрлэг

  6

  6

  Баянзүрх

  21-р цэцэрлэг

  3

  7

  115-р цэцэрлэг

  6

  8

  210-р цэцэрлэг

  5

  9

  212-р цэцэрлэг

  5

  10

  213-р цэцэрлэг

  5

  11

  Сонгинохайрхан

  90-р цэцэрлэг

  1

  12

  Чингэлтэй

  124-р цэцэрлэг

  4

  13

  154-р цэцэрлэг

  2

  14

  174-р цэцэрлэг

  2

  12

  Хан-Уул

  12-р цэцэрлэг

  1

  16

  35-р цэцэрлэг

  4

  17

  46-р цэцэрлэг

  2

  18

  165-р цэцэрлэг

  6

  19

  243-р цэцэрлэг

  8

  20

  Жаргалтай ирээдүй

  1

  21

  Бөндө цэцэрлэг

  2

  22

  Налайх

  Би нисгэгч цэцэрлэг

  3

  23

  Төгсзаяа

  1

   

  Туслах багшийн сул орон тооны нийт дүн

  80

   

 3. Эмчийн сул орон тоо

Дүүрэг

Цэцэрлэгийн нэр

Сул орон тоо

1

Баянгол дүүрэг

66-р цэцэрлэг

1

2

15-р цэцэрлэг

1

3

30-р цэцэрлэг

1

4

100-р цэцэрлэг

1

5

12-р хороонд шинээр ашиглалтанд орох цэцэрлэг

1

6

19-р хороонд шинээр ашиглалтанд орох цэцэрлэг

1

7

157-р цэцэрлэг

1

8

Баянзүрх дүүрэг

3-р цэцэрлэг

1

9

64-р цэцэрлэг

1

10

115-р цэцэрлэг

1

11

168-р цэцэрлэг

1

12

169-р цэцэрлэг

1

13

Сүхбаатар дүүрэг

68-р цэцэрлэг

1

14

Сонгинохайрхан дүүрэг

55-р цэцэрлэг

1

15

125-р цэцэрлэг

1

16

Хан-Уул дүүрэг

73-р цэцэрлэг

1

17

Багануур

Шинэ цэцэрлэг

1

18

142-р цэцэрлэг

1

 

Эмчийн багшийн сул орон тооны нийт дүн

18

 

 

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэдийн бүртгэл

 

2.1. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэдийг тухайн дүүргийн Боловсролын хэлтэс дээр 201оны 08 дугаар  сарын 18-19-ний өдрүүдийн 09:00-12:00, 13:00-17:00 цагийн хооронд бүртгэнэ.

 

2.2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлж өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

1.     Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт1/

2.     Боловсролын дипломын хуулбар

3.     Монгол улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар

4.     Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэхний хуулбар

5.     Шалгалтын хураамж 10000 төгрөг

 

Баримт бичиг дутуу бүрдүүлсэн иргэдийг бүртгэхгүй болно.

 

 

 

Ажлын байрны сул орон тоог нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн Д.Бадамдорж

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ