СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН
ОГНОО : 2016/05/18 УНШСАН: 5497

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ,
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэд 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14.00 цагаас НБГ-ын 501 тоотод ирж дүнгийн хуудасны баталгаажуулалт хийнэ үү.

 

 

 

 

 

 

Дүүрэг

Шифр

Байгууллага

Нийт оноо

Байр

1

Сонгинохайрхан

151478

124 дүгээр сургуулийн захирал

73,2

I

2

Сонгинохайрхан

151624

129 дүгээр сургуулийн захирал

53,4

тэнцээгүй

3

Сонгинохайрхан

151436

129 дүгээр сургуулийн захирал

67,8

I

4

Сонгинохайрхан

151590

129 дүгээр сургуулийн захирал

66,7

II

5

Сонгинохайрхан

151619

129 дүгээр сургуулийн захирал

57,2

тэнцээгүй

6

Хан-Уул

151629

130 дугаар сургуулийн захирал

71,8

I

7

Баянзүрх

151583

136 дугаар сургуулийн захирал

73,8

I

8

Чингэлтэй

151584

138 дугаар сургуулийн захирал

52,2

тэнцээгүй

9

Сонгинохайрхан

151598

119 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

78,6

I

10

Сонгинохайрхан

151599

214 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

78,1

I

11

Сонгинохайрхан

151594

92 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

58,6

тэнцээгүй

12

Сонгинохайрхан

151592

92 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

74,8

I

13

Сонгинохайрхан

151597

176 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

77,1

I

14

Сонгинохайрхан

151627

176 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

66,8

II

15

Налайх

151441

153 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

65,5

II

16

Налайх

151593

153 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

75,3

I

17

Багахангай

151393

44 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

75,4

I

18

Баянзүрх

151634

168 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

79,6

I

19

Баянзүрх

151431

213 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

54,7

тэнцээгүй

20

Хан-Уул дүүрэг

151586

218 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

82,5

I

21

Хан-Уул дүүрэг

151602

219 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

77,6

I

22

Сүхбаатар дүүрэг

151588

40 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

80,9

I

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ