АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТАЛААР СУРГАЛТЫН УДИРДАМЖ
ОГНОО : 2016/04/07 УНШСАН: 2759

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД

ЧИГЛЭСЭН АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТАЛААР СУРГАЛТЫН

УДИРДАМЖ

 

2016.04.04                                                                                                    Улаанбаатар хот

 

Нэг. Үндэслэл

            Агаарын тухай хуулийн 8.1.8 “хот, тосгон, бусад суурин газрын агаарын бохирдлын хэмжээ, урьдчилсан мэдээг өдөр тутам нийтэд мэдээлэх”, Нийслэлийн Агаарын чанарын алба /цаашид НАЧАгэх/ -ны дүрэм 4.1.4-р зүйл “Нийслэлийн иргэдийг тогтмол мэдээллээр хангах” гэсэн заалтуудад үндэслэн НАЧА нь http://www.air.ub.gov.mn/ -ыг ажлуулж http://agaar.mn/ хуудсанд агаарын чанарын мэдээллийг байнга иргэд, олон нийтэд хүргэж ажилладаг.  

           

Агаарын тухай хуулийн 9.1.6.агаар хамгаалах талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авах аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх, НАЧА-ны дүрмийн 4.1.4 зүйлд “Сургалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх” гэж заасныг үндэслэн НАЧА нь Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад агаарын бохирдлын талаар сургалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 

Хоёр. Зорилго

Уг сургалтад агаарын бохирдлын хэмжээ харьцангуй ихтэй Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын тодорхой сурагчдыг хамруулан  тэдгээрээр дамжуулан сургуулийн нийт сурагчид болон гэр бүлийнхэнд нь агаарын бохирдол, түүний хэмжээг мэдэж авах болон уншиж ойлгох аргууд, тухайн мэдээллийг ойлгосноор эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах талаар заавар, зөвлөмж өгөхөд оршино.

 

Гурав. Хамрах хүрээ

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн Ерөнхий боловсролын 80 сургуулийн дунд болон ахлах ангийн “Эко” клубын сурагчдыг оролцуулан, сургууль тус бүрээс 100 сурагч хамруулна.

Дөрөв. Хугацаа

2016 оны 04 дугаар сарын 07-ноос 2016 оны 04 сарын 18-ны өдрийг хүртэл.

 

Тав. Хамтран ажиллах байгууллага

1.    НҮБ-ын Хүүхдийн сан

2.    Нийслэлийн Боловсролын газар

3.    Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн

 

Долоо. Сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

 

Д/д

Үйлажиллагаа

Хугацаа, /мин/

 

1

Бүртгэл

5

 

2

Нээлт

5

 

3

Гадаад орчны агаарын бохирдол

35

 

4

Цайны завсарлага

15

 

5

Додоод орчны агаарын бохирдол, эрүүл мэндийн зөвлөмж

35

 

6

Сургалтын талаар асуулга авах

10

 

7

Асуулт хариулт

10

 

8

Хаалт

5

 

Нийт

 

120

 

 

"АГААРЫН БОХИРДОЛ БА ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ

 

Сургууль

Хариуцах мэргэжилтэн

Сургалт явагдах өдөр

Хан-Уул дүүрэг

1

18-р сургууль

Н.Насанжаргал /НАЧА/ Утас: 88080310, 314876 n.nasaa5@gmail.com

14/04 Пүрэв

2

15-р сургууль

3

18-р сургууль

4

52-р сургууль

5

75-р сургууль

6

32-р сургууль

7

34-р сургууль

15/04 Баасан

8

41-р сургууль

9

60-р сургууль

10

118-р сургууль

11

114-р сургууль

12

10-р сургууль

18/04 Даваа

13

26-р сургууль

14

Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль

Сүхбаатар дүүрэг

1

6-р сургууль

Г.Цацрал /НАЧА/, Утас: 99182365, 318551 tsatsral_aqa@yahoo.com

14/04 Пүрэв

2

Хүлэг сургууль

3

3-р сургууль

4

29-р сургууль

5

58-р сургууль

6

35-р сургууль

7

45-р сургууль

15/04 Баасан

8

31-р сургууль

9

16-р сургууль

10

4-р сургууль

11

2-р сургууль

12

71-р сургууль

Баянзүрх дүүрэг

1

84-р сургууль

Л.Нармандах /НАЧА/ Утас: 99052324, 314876 narmandakh_lu@yahoo.com

12/04 Мягмар

2

21-р сургууль

3

111-р сургууль

4

44-р сургууль

13/04 Лхавга

5

53-р сургууль

6

Баянзүрх цогцолбор сургууль

7

79-р сургууль

8

33-р сургууль

14/04 Пүрэв

9

97-р сургууль

10

48 ахлах сургууль

11

102-р сургууль

12

55-р сургууль

15/04 Баасан

13

Шавь цогцолбор сургууль

14

Амгалан цогцолбор сургууль

15

87-р сургууль

Баянгол дүүрэг

1

113-р сургууль

 

 

 

 

Т.Түмэннаст /НАЧА/ Утас:99784142 88134454 Tumendelger_tumennast@yahoo.com

11/04 Даваа

2

13-р сургууль

3

20-р сургууль

4

28-р сургууль

12/04 Мягмар

5

38-р сургууль

6

40-р сургууль

7

47-р сургууль

8

51-р сургууль

13/04 Лхавга

9

93-р сургууль

10

Монгени цогцолбор сургууль

11

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

12

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

14/04 Пүрэв

13

Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль

14

Шинэ Эрин ахлах сургууль

15

Шинэ Эхлэл ахлах сургууль

Чингэлтэй дүүрэг

1

37-р сургууль

Б.Энхтайван /НБГ/ Утас: 99040753, 70113080 enkhtaivan@edub.edu.mn

12/04 Мягмар

2

72-р сургууль

3

117 сургууль

4

49-р сургууль

5

24-р сургууль

14/04 Пүрэв

6

23-р сургууль

7

5-р сургууль

8

50-р сургууль

9

57-р сургууль

8/04 Баасан

10

17-р сургууль

11

61-р сургууль

12

39-р сургууль

Сонгинохайрхан дүүрэг

1

105-р сургууль

Ж. Батбилэг /НБГ/ Утас: 99049512, 70113032 nbgbatbileg@yahoo.com

11/04 Даваа

2

Ирээдүй цогцолбор сургууль

3

106-р сургууль

13/04 Лхавга

4

42-р сургууль

5

76-р сургууль

6

12-р сургууль

7

104- р сургууль

14/04 Пүрэв

8

107-р сургууль

9

122-р сургууль

10

62-р сургууль

15/04 Баасан

11

67-р сургууль

12

121-р сургууль


Маягтыг татаж авах: ТАТАХ
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ